Datorsal Sydney

12 deltagarplatser + lärarpodium med dator

Vår medelstora datorsal som rymmer upp till 12 deltagare. I alla våra datorsalar finns whiteboard + projektor med storbildsskärm.