Öppna kurser

Service i världsklass

Begreppet att behandla alla människor lika är en bra grundinställning. Undantaget är service, faktiskt. För att erbjuda excellent service behöver du ha modet, kunskapen och viljan att bemöta olika människor och personligheter på olika sätt.

Medarbetare med daglig kundkontakt är företagets ansikte utåt och har stor potential att bidra till ett företags ökade försäljning. Medarbetarnas attityd och förhållningssätt är en hörnsten i servicekulturen och av stor betydelse för hur företaget uppfattas. Här finns det unika tillfällen att fånga upp köpsignaler och utveckla företagets affärer.

Seminariet ger dig nyttiga insikter och idéer om vad som utmärker service i världsklass och hur du kan utveckla din förmåga att bli ännu bättre på att leverera service. Seminariet skapar inspiration och ger konkreta verktyg för hur du kan utveckla ett säljande förhållningssätt, ha rätt mental inställning och öka din förmåga att se varje kundmöte som ett tillfälle att utveckla företagets affärer. I det genuina kundmötet utvecklas företagets nya ambassadörer - kunderna.

  • Rätt mental inställning
  • Din attityd påverkar dig själv och andra
  • Icke-verbal kommunikation 
  • Hur beteendestilar påverkar din kommunikation
  • Att ge det lilla extra till kunden
  • Hur skall vi bemöta våra kunder
  • Vilka är "sanningens ögonblick" för våra kunder
  • Hur kan vi ge kundservice i världsklass
  • Hur kan vi bidra till merförsäljning?
  • Identifiera din personliga drivkraft

Längd: 2-3 timmar