Öppna kurser

Framgångsrik förhandling

En lyckad förhandling, är när båda parter känner sig nöjda med utfallet. Någonting som, nästan uteslutande, leder till långsiktiga relationer och framgångsrika partnerskap. Kursen är en komprimerad dag i förhandlingsteknik, som ger dig konkreta verktyg att använda i din vardag.

För att nå framgång i affärsförhandlingar, behöver du agera både "affärsmässigt" och strukturerat. Vi vill inspirera och utveckla din förmåga att tänka och agera affärsmässigt i de olika förhandlingssituationerna. Utbildningen behandlar metoder och tekniker som används inom framgångsrik förhandling. 

Utbildningen är en kortare variant av vår utbildning ’diplomerad framgångsrik förhandlingsteknik’ på två dagar, och är ett bra alternativ för dig som vill ha en kurs som inte går lika djupt in i förhandlingens olika faser. 

Utbildningsmål 

Kursen ska ge dig verktygen för att du lättare ska kunna ta kontroll över de olika momenten i en förhandling. Du får en bättre förståelse för själva processen och kan lättare identifiera de olika faserna i en förhandling. Kursen kommer att göra dig både skickligare och tryggare att påverka förloppet i, och utgången av, en förhandling. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill utvecklas inom förhandling, såväl internt som externt. 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs. Du får även maila in dina olika önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i vår förstudie innan utbildning, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar. 

Innehåll

 • Hantera hela förhandlingsprocessen 
 • Att ”läsa av” motparten bättre 
 • Planera mål/taktiska nivåer 
 • Förhandlingens tre byggstenar: tid, information, makt 
 • Vikten av bra förberedelser, planering! 
 • Identifiera nya förhandlingsvariabler 
 • Förhålla sig i underlägen och överlägen 
 • Förhållningssätt under förhandlingen 
 • Eftergifter - motprestationer 
 • Skapa positivt förhandlingsklimat 
 • Frågeteknikens betydelse och strategi 
 • Att vinna respekt i förhandlingen 
 • Win-win förhandling 
 • Skapa egen förhandlingsmanual 

Anpassning

Denna kurs kan med fördel anpassas för ett företag kopplat till syfte, mål & målgrupp och längd på utbildning.