Öppna kurser

Excel Rapport och analys med pivottabeller

Om du jobbar med stora datamängder i Excel och vill kunna beräkna, söka eller skapa rapporter så är detta en utbildning för dig. Den är även särskilt lämplig för dig som har behov av att hämta data från andra system och vill kunna sammanställa dessa i Excel. Under utbildningen behandlar vi smarta riktlinjer, effektiva arbetsmetoder och vanliga fallgropar man enkelt kan undvika med de rätta kunskaperna.

Utbildningsmål

Efter utbildningen kan du hantera större datamängder effektivt i Excel och och får fördjupade kunskaper i pivottabeller.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har behov av att kunna bearbeta data från andra system eller vill ha fler möjligheter att kunna selektera och filtrera data än vad som erbjuds genom Autofilter. Den är lämplig för dig som arbetar med listor i Excel och vill behärska hur du hanterar dessa på mest effektiva sätt. Du lär dig att utnyttja pivottabeller till max för att skapa rapporter.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande Lexicons grundkurs.

Nästa steg

Någon av Lexicons övriga påbyggnadsutbildningar i Excel.

Innehåll Excel Rapport och analys med pivottabeller

Hantering av stora datamängder

 • Riktlinjer för listor och tabeller
 • Tabeller och dess funktionalitet
 • Vanliga problem med formatering vid dataimport
 • Rensa dubbletter
 • Söka, göra urval, sortera och radera i databas
 • Avancerade filtreringsfunktioner

Vanliga funktioner vid hantering av tabeller

 • Vanligt förekommande funktioner vid hantering av stora datamängder (ex. letarad, databasfunktioner)
 • Delsummering
 • Verifiering

Pivottabeller

 • Skapa en pivottabell
 • Verktyg för pivottabeller
 • Radetiketter, kolumnetiketter och rapportfilter
 • Formatera pivottabell
 • Uppdatering av källdata
 • Formateringsalternativ
 • Talformat
 • Inställningar för pivottabeller
 • Delsummor
 • Funktioner
 • Visa med ackumulerad summa, procentuell avvikelse o.s.v.
 • Gruppera
 • Skapa sidor från sidfält
 • Utsnitt och tidslinje
 • Beräknade fält
 • "Hämta pivotdata"
 • Pivotdiagram och inställningar
 • Tips och fallgropar med pivottabeller