Öppna kurser

Formpipe Platina Användarutbildning

Utbildningsmål

Deltagarna ska efter kursen kunna sköta den löpande postöppningen/-sorteringen, registreringen och ärendetilldelningen i Formpipe Platina. De ska kunna hantera arbetsdokument med in- och utcheckning samt revisionskontroll, hantera påminnelser, bevakningar samt skicka objekt, handlingar och e-post internt och externt från systemet. De ska också kunna söka fram information och ta ut rapporter samt hantera sin idag-area (startsida) effektivt

Målgrupp

De som ansvarar för att registrering och diarieföring av ärenden och handlingar sker på förvaltningen/myndigheten/organisationen i dokument- och ärendehanteringssystemet Formpipe Platina. En annan målgrupp är de som handlägger andra objekt i systemet och/eller använder systemet för intern dokumenthantering. Utbildningen lämpar sig såväl för nya användare som för dem som redan arbetar i Formpipe Platina

Innehåll Formpipe Platina - Användarutbildning

 • Idag-arean – hantera moduler
 • Skapa nya diarieförda ärende direkt och via inkorgen
 • Skapa ny handling på det diarieförda ärendet
 • Ladda upp ett dokument till handlingen
 • Gå igenom processen på ett ärende
 • Skapa arbetsdokument
 • Visa dokument och checka in/checka ut dokument
 • Aktivera revisionskontroll på ett dokument
 • Skicka till
 • Behörigheter
 • Påminnelse
 • E-posta via systemet
 • Relatera information till ärende
 • Sökfunktionen
 • Övningar