Öppna kurser

SharePoint för redaktörer och administratörer

Kursen är särskilt anpassad för dig som vill kunna administrera och bygga upp webbsidor i en SharePoint-miljö. Du får samtidigt en mycket bred och god översikt av alla möjligheter som SharePoint erbjuder.

Under utbildningen lär du dig hur du arbetar med dokumentbibliotek och alla möjligheter som dessa erbjuder. Du vår även kunskaperna och färdigheterna för att kunna arbeta med listor, använda webbdelar och designa sidor. Du lär dig även att göra kopplingar mellan SharePoint och Office samt hur du hanterar behörigheter.

Utbildningsmål

Efter kursen kommer du att kunna skapa webbplatser och dokumentbibliotek i SharePoint, som är specifikt anpassade till din verksamhet och de behov ni har. Du kommer även att kunna administrera olika behörigheter och styra olika nivåer av tillgång till de rätta personerna i din organisation.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska bygga upp och administrera webbplatser i SharePoint, eller vill få en ökad och bredare förståelse för de olika möjligheterna i SharePoint.

Förkunskaper

Du bör ha viss grundläggande insikt om vad Sharepoint är och vilket syfte produkten har. Det är en fördel om du har någon praktisk erfarenhet av Sharepoint, men det är absolut inget krav eller nödvändigt för att delta i utbildningen.

Innehåll SharePoint för redaktörer och administratörer

 

Dokumentbibliotek

 • Dokumenthantering
 • Versionshantering
 • In och utcheckning
 • Metadata: taggning av dokument
 • Mallar och innehållstyper
 • Arbetsflöden med MS Flow

Listor

 • Använda listor
 • Vyer
 • Aviseringar
 • Skapa kolumner
 • Lägga till och ta bort listor
 • Godkännande
 • Integration med Outlook

Webbplatser och behörigheter

 • Skapa webbplatser för intranät och samarbete
 • Skapa behörighetsgrupper
 • Lägga till och ta bort användare ur behörighetsgrupper
 • Anpassa behörigheter för listor och bibliotek
 • Introduktion till Navplatser (Hub Sites)

Webbdelar

 • Lägga till webbdelar
 • Redigera sidor
 • Redigera och anpassa webbdelar