Öppna kurser

Word Fortsättning

Har du sett de fantastiska möjligheterna som Word kan erbjuda, men kanske upplever att du inte kommer vidare till nästa nivå på egen hand? Genom vår fortsättningsutbildning i Word tar du klivet mot att utnyttja programmets hela potential.

Vi tar dig vidare från Words grunder till de mer avancerade tillämpningarna, exempelvis grafik, avancerade tabeller och smarta sätt att samarbeta med kollegor gällande ett dokument. Efter utbildningen, som pågår under två dagar, kommer du även att ha lärt dig att ta fram standardbrev med hjälp av Word-funktionen Kopplad utskrift. Du kommer även att kunna infoga diagram och organisationsscheman i Word-dokument.

Utbildningsmål

Den här utbildningen ger dig goda kunskaper i Word, och på så vis utökad potential att arbeta snabbare och med mer avancerade uppgifter.

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för dig som vill vidareutveckla dina kunskaper i Word och de funktioner som programmet erbjuder.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande vår grundkurs i Word.

Nästa steg

Lexicons övriga påbyggnadskurser i Word.

Innehåll Word Fortsättningskurs

Grunder

 • Programfönstret – användargränssnitt
 • Snabbåtkomstfältet
 • Vanliga inställningar
 • Berätta vad du vill göra - direkthjälp

Gå vidare med Word

 • Texteffekter
 • Läsvy
 • Navigeringsfönstret
 • Söka och ersätta format och specialtecken
 • Visa och dölja rubriker
 • Infoga symboler, datum/tid
 • Autokorrigering
 • Smart uppslag
 • Använda snabbdelar

Mer om format

 • Styckeformat
 • Indrag och tabbar
 • Kantlinjer och mönster
 • Radera format
 • Dokumenttema

Sidhantering

 • Sidhuvud/Sidfot
 • Hantera spalter
 • Hantera avsnitt
 • Annorlunda förstasida
 • Infoga försättsblad
 • Innehållsförteckning och index

Tabeller

 • Skapa tabell
 • Formatera tabell
 • Beräkna i tabell
 • Upprepa rubrikrader
 • Snabbformat

Formulär

 • Skapa formulär med innehållskontroller
 • Ändra formulär
 • Formulärskydd

Introduktion till mallar

 • Skapa och hantera formatmall
 • Skapa och redigera dokumentmall
 • Infoga fältkoder

Samarbeta i Word

 • Spåra ändringar
 • Granska ändringar och kommentarer
 • Jämföra och sammanfoga dokument
 • Skrivskydda och lösenordsskydda dokument
 • Samredigering
 • Delning

Grafik

 • Infoga och redigera SmartArt
 • Infoga och redigera bilder
 • Bildverktyg
 • Infoga skärmklipp
 • Infoga onlinevideo

Introduktion till koppla dokument

 • Skapa standardbrev
 • Mottagare och koppling
 • Urval av poster
 • Kuvert och etiketter

Introduktion till Makro