Öppna kurser

Word Grund

Nästan alla arbetar med ordbehandlingsprogrammet Word, men inte fullt lika många utnyttjar alla de användbara funktionerna som gör Word till ett komplett program för de som jobbar med texter.

När du lär dig fler av funktionerna i Word kommer att uppleva att det blir enklare - och inte minst roligare - att arbeta med programmet. Samtidigt blir dina dokument både mycket bättre och snyggare. Den här utbildningen lär dig de allra viktigaste grunderna i Word, tillsammans med ett stort antal praktiska funktioner som gör ditt arbete effektivare. Kursen bygger i hög utsträckning på verklighetstrogna övningar för att du smidigt ska känna igen exempel som du stöter på i din egen vardag.

Utbildningsmål

Utbildningen lär dig skapa och redigera texter, samt att formatera, flytta, kopiera och hantera listor, tabeller och tabulatorer. Du får även lära dig att infoga bilder och webbfunktioner i dina dokument.

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för dig som vill behärska grunderna i Word för att effektivt skapa snygga och professionella brev, PM och andra textdokument.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande vår grundkurs i Windows.

Nästa steg

Word fortsättning.

Innehåll Word Grundkurs

Grunder

 • Introduktion programfönster och gränssnitt
 • Snabbåtkomstfältet
 • Vanliga inställningar
 • Berätta vad du vill göra – direkthjälp
 • Mus- eller pekläge

Hantera dokument

 • Filformat och konvertering
 • Skapa, öppna och spara dokument
 • Återuppta läsning
 • Skriva text
 • Olika visningslägen
 • Växla mellan dokument
 • Dela

Redigera text

 • Markera, infoga, redigera och ta bort text
 • Flytt och kopiering
 • Klistra in med förhandsgranskning
 • Ångrafunktionen
 • Kontrollera stavning och grammatik
 • Autokorrigering
 • Byggblock
 • Smart uppslag

Teckenformat

 • Byta teckensnitt och storlek
 • Ändra färg och stil
 • Färgöverstrykning
 • Hämta format
 • Återställa format
 • Snabbformatering

Styckeformat

 • Justering av text och indrag
 • Radavstånd
 • Punktlistor och numrerade listor
 • Teman

Utskriftsformat

 • Skriv ut
 • Förhandsgranska
 • Ändra marginaler
 • Liggande utskriftsformat
 • Sidnumrering
 • Sidhuvud och sidfot

Bilder

 • Infoga och redigera bild från fil
 • Infoga och redigera Onlinebilder
 • Infoga onlinevideo
 • Infoga skärmbild
 • Nya bildfunktioner

Tabbar

 • Hantera olika typer av tabbar
 • Ändra och ta bort tabbar

Tabeller

 • Skapa tabeller
 • Använda teman
 • Formatera tabeller