Om Lexicons Affärsutbildning

Lexicon har en unik bredd av spetskompetens som möter kundernas behov av kompetens- och beteendeutveckling i organisationen.

Lexicons lösningar möter allt från en hel verksamhets behov av att uppnå mätbara förbättringar till den enskilda anställdes behov av att täcka ett kompetensgap utifrån nuvarande eller kommande arbetsuppgifter.

Med Lexicons arbetsprocess Effekt säkerställer vi tillsammans med kunden att önskade förbättringar i verksamheten realiseras. Programmen bygger fullt ut på de kritiska framgångsfaktorer som ska säkerställa att den önskade mätbara effekten uppnås (ROI).

Med Lexicons kraftfulla metod SOL (SituationsOrienterat Lärande), där närmare 150 000 medarbetare i flera hundra olika organisationer redan deltagit, säkerställer vi samsyn i en organisation.

Med Lexicon University erbjuds våra kunder utbildningar och program med akademiska poäng. Genom vårt samarbete med ett flertal universitet och högskolor löser vi våra kunders bristkompetenser samt bygger anpassade karriärsprogram. Som Näringslivets Universitet säkerställer vi att de akademiska utbildningarna även bottnar i kundens verksamhet och önskade mål med utbildningen.

Med vårt breda utbud av affärsutbildning hjälper vi våra kunder att skräddarsydda program som säkerställer rätt kompetens idag och för framtiden. Våra utbildningar kan genomföras med olika utbildningsformer beroende av behov, målgrupp och andra förutsättningar. Ofta genomförs våra utbildningsprojekt med en mix av utbildningsformer i programform, s.k. Blended Learning.

Med vårt rikstäckande öppna schemalagda utbud av affärs- och IT-utbildningar, kompletterat med en bred palett av självstudiematerial täcker vi var och en av de anställdas behov av kompetensutveckling utifrån nuvarande och/eller kommande arbetsuppgifter. Många av våra avtalskunder har en anpassad utbildningsportal från Lexicon, där utbudet av utbildningarna finns lättillgängligt med avtalade priser.

Gå från kund till partner med Lexicon

Vi ser gärna att våra kunder tar steget fullt ut och blir partner med oss på Lexicon. Partnerskap innebär ingen kostnad utan handlar endast om ett förhållningssätt. Genom partnerskap ges du som kund full tillgång till hela vår infrastruktur och samlade kompetens. Vi gör er framgångsrika i kompetens- och beteendeutveckling av er personal. Ta gärna kontakt med våra säljare och rådgivare så berättar vi mer om allt ni kan ges tillgång till i ett partnerskap med Lexicon.