Raketbränsle i Service

Utbildningar och kompetenstjänster inom Service

Sann service är ett förhållningssätt för såväl chefer som medarbetare. Den kan inte klistras utanpå som en dekal utan måste förankras i verksamhetens kärna. Med denna inställning som grund utformar vi våra utbildningar och konsulttjänster inom service. Vi erbjuder kort och gott raketbränsle för er service.

Genom att utveckla ett varmt, välkomnande och öppet förhållningssätt som grundas i företagets värderingar så bygger vi tillsammans med er en kraftfull servicekultur. En stor utmaning är nämligen ofta företagskulturen och attityder. Här kommer vi in och ser till att alla korten läggs på bordet.

Era medarbetares service bygger både er lojalitet och er kundbild

Att skapa ambassadörer för organisationen säkerställer utveckling och tillväxt. Vi gör det genom att erbjuda anpassade utbildningar, inspirationsdagar och djupgående värderingsprocesser som förankrar önskvärda beteenden.

För att i en värld, där produkter och tjänster formas allt mer lika, blir de anställdas förmåga att höja kundupplevelsen helt avgörande för att lyckas nå fram, bygga lojalitet och sticka ut. Ett bra bemötande gör den enkla skillnaden. Våra kurser skräddarsys efter varje kund och varje företag. Vi kan bland annat använda agerande mot professionella skådespelare, rollspel, praktikfall och upplevelsebaserade övningar som utbildningsmetodik.

Utbildningar som stärker värderingar och kommunikation

Utbildningen utformas synkroniserat med kundens värderingar och avser alltid stärka den kultur kunden vill skapa, driva eller utveckla. Grundläggande i våra utbildningar är ett fokus på självinsikt, reflektion och förståelse för hur den egna kommunikationen påverkar andra. Vi fokuserar också på att ett bemötande ska kännas äkta och att man måste ha känsla, empati, vilja och förmåga att förstå kunden.