Om Försäljning

Utbildningar och kompetenstjänster inom Försäljning

Om konkurrenterna gör lika bra produkter, vad ska ge dina säljare ett övertag? Lexicon är specialister på att utveckla såväl enstaka individer som hela organisationer i konsten att sälja och att använda rätt säljstrategier i målet att ge dina säljare en fördel gentemot konkurrenterna.

Metodik, så här utbildar vi

Förstudie och planering

De utbildningar vi erbjuder bygger på beprövade modeller, till exempel: En säljorganisation i världsklass. Allt arbete görs med utgångspunkt i hur ditt företag jobbar i dag. Vi studerar och kartlägger nuvarande arbetssätt och strukturer. Förstudien ger oss en nulägesbild av attityder, kunskap och färdigheter, som gör att vi sedan kan arbeta fokuserat med de områden som behöver förbättras för att nå överenskommet resultat.

Utbildningsdel 

Under utbildningen varvar vi korta tempofyllda teoripass med praktiska rollspel, anpassade övningar och case. Målet är att skapa en upplevelsebaserad inlärning där ni som deltar är aktiva. Syftet är att ni ska börja arbeta med era nyvunna kunskaper direkt efter utbildningen. En positiv förändring ska vara klart synbar efter att utbildningen har genomförts.
Modeller som kan ingå i en säljutbildning:

  • Säljledning med fokus på säljchefens nyckelarbetsuppgifter
  • Säljprocessen (med utgångspunkt företagets egna processer)
  • Avancerad frågemetodik
  • Presentationsteknik (med utgångspunkt företagets erbjudande)
  • Ekonomi för säljare
  • Förhandlingsteknik

Detta betyder det för dig

Vår breda erfarenhet från försäljning och försäljningsutbildning kommer att ge dig en stor fördel i din roll som säljare. Du kommer att få en bättre förståelse för vad som krävs för att få viktig kritisk information från dina kunder, du kommer att bli skickligare på att kunna argumentera och beskriva dina kundnyttor för dina kunder.

Vill du att vi anpassar ett unikt upplägg för dig?

Att sälja och ge god service är en utmaning för de flesta organisationer. Det handlar om att ha tydliga sälj och serviceprocesser och motiverade medarbetare som älskar att sälja och ge service.

Det kan vi hjälpa er med.