SOL i Kommunikation

SituationsOrienterat Lärande

En praktisk metod som bygger på verklighetsförankrade utvecklingsdiskussioner och kan involvera allt från några få till tusentals deltagare.

Metoden är användbar för en mängd olika syften och kan anpassas för varje organisation och för varje unikt behov. Effektiviteten gör att ett tydligt resultat uppnås på kort tid. Pedagogiken aktiverar deltagarna och främjar delaktighet för alla. Metoden har utvecklats sedan början av 90-talet och över 100 000 personer har deltagit i flera hundratals projekt.

Tre SOL-exempel i Ledarskap

Effektiva möten

Vi skapar samsyn och rutiner kring hur möten och olika sammankomster inom er verksamhet ska bli
effektivare och mer givande.

Så kommunicerar vi på vår arbetsplats

Vi skapar ett öppet klimat där vi stärker de gemensamma värderingarna i organisationen.

Förankring av gemensam mejlpolicy

Genom en väl utvecklad mejlpolicy som förankras i hela organisationen kan varje medarbetare spara flera timmar per vecka.

Läs mer om SOL här.

MiniSOL i Arbetsplatskultur

 • Affärsmannaskap
 • Bemötande
 • Delaktighet och ansvar
 • Förankra värderingar
 • Företagskultur
 • Hälsa och arbetsmiljö
 • Information och Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Likabehandling
 • Mailpolicy
 • Säljande medarbetare

Läs mer om MiniSOL här.