Diplomerad projektledare

Upptäck Lexicons diplomutbildning för projektledare

För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs engagerade medarbetare, tydliga mål, tydlig ansvarsfördelning och bra struktur. Bakom ett lyckat projekt står en projektledare med förmågan och kunskaperna att leda och inspirera.

Lexicon Diplomerad projektledare är en serie utbildningar med mål att ge dig de kunskaper som behövs för att leda projekt med avseende på projektmetodik, ledarskap och datorstöd. Utbildningen genomförs i tre separata utbildningar om sammanlagt åtta dagar och avslutas med ett skriftligt prov.

Omfattning

Utbildningen till diplomerad projektledare inom Lexicon omfattar 8 dagar, fördelat enligt:
• Praktisk projektledning I – att planera, 3 dagar
• Praktisk projektledning II – att leda, 3 dagar
• Att dokumentera i projekt, 2 dagar

För själva diplomeringen krävs dessutom godkänt resultat (60 %) på skriftliga provet.

Utbildare

Lexicon använder sig endast av erfarna projektledare, med minst fem års erfarenhet av att leda projekt inom olika områden. Allt material är dessutom framtaget av Lexicon och dess instruktörer.

Pedagogik

De teoretiska genomgångarna varvas med praktiska övningar, som därefter redovisas och diskuteras. Dag 2 och dag 3 (i förekommande fall) inleds med repetitioner och instruktörerna uppmuntrar deltagarna till aktivt frågande.

För mer information, kontakta ditt närmaste kompetenscenter.