SOL i Effektivitet

SituationsOrienterat Lärande

En praktisk metod som bygger på verklighetsförankrade utvecklingsdiskussioner och kan involvera allt från några få till tusentals deltagare.

Metoden är användbar för en mängd olika syften och kan anpassas för varje organisation och för varje unikt behov. Effektiviteten gör att ett tydligt resultat uppnås på kort tid. Pedagogiken aktiverar deltagarna och främjar delaktighet för alla. Metoden har utvecklats sedan början av 90-talet och över 100 000 personer har deltagit i flera hundratals projekt.

Tre SOL-exempel i Effektivitet

Affärs- och värderingsförankring

Vi förankrar värderingar kring hur ledare och medarbetare ska arbeta gemensamt för att öka effektiviteten och affärsmannaskapet i den dagliga verksamheten.

Skapa samsyn kring effektivitet i förhållande till kunder och leverantörer

Vi förankrar värderingar om effektiviteten hos olika yrkesgrupper, t ex lokalvårdare, konsulter eller säljare, för att alla ska ge det professionella bemötande ni vill erbjuda. Vi lär medarbetarna att bära ert varumärke på rätt sätt.

Ökad förståelse för kvalitet i produktionen

Skapa förståelse kring hur ni kan förbättra lönsamheten genom att alla med­arbetare samverkar för ökad kvalitet och lönsamhet utifrån sina roller.

Läs mer om SOL här.

MiniSOL i Effektivitet

 • Effektivitet
 • Bemötande
 • Delaktighet och ansvar
 • Förankra värderingar
 • Företagskultur
 • Information och Kommunikation
 • Möteskultur
 • IT-effektivitet
 • Likabehandling
 • Mejlpolicy
 • Effektiva medarbetare

Läs mer om MiniSOL här.