SOL i Service

SituationsOrienterat Lärande

En praktisk metod som bygger på verklighetsförankrade utvecklingsdiskussioner och kan involvera allt från några få till tusentals deltagare.

Metoden är användbar för en mängd olika syften och kan anpassas för varje organisation och för varje unikt behov. Effektiviteten gör att ett tydligt resultat uppnås på kort tid. Pedagogiken aktiverar deltagarna och främjar delaktighet för alla. Metoden har utvecklats sedan början av 90-talet och över 100 000 personer har deltagit i flera hundratals projekt.

Tre SOL-exempel i Service

Förankra kärnvärdena i företagets service

Vi förankrar företagets kärnvärden i organisationen och skapar en stark servicekultur som leder till både nöjdare medarbetare och kunder.

God service kräver att hela organisationen håller uppställda kvalitetsmål

Vi lägger en gemensam värdegrund från försäljning till leverans och uppföljning. Vi identifierar olika syner på service i olika delar av organisationen och klargör den rätta formen.

Hantering av reklamationer

Vi kvalitetssäkrar hanteringen av reklamationer genom att skapa ett gemensamt arbetssätt för alla medarbetare som hanterar dessa.

Läs mer om SOL här.

MiniSOL i Arbetsplatskultur

 • Affärsmannaskap
 • Bemötande
 • Delaktighet och ansvar
 • Förankra värderingar
 • Företagskultur
 • Hälsa och arbetsmiljö
 • Information och Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Likabehandling
 • Mailpolicy
 • Säljande medarbetare

Läs mer om MiniSOL här.