Lexicon Ledarskap

Lexicon är specialister på att utbilda och träna chefer att leda medarbetare, leda sin verksamhet och inte minst i att leda sig själva.

För att vara en bra chef och ledare idag måste man behärska många områden och framför allt känna till hur man får andra människor att prestera och vara motiverade i sitt arbete. För när det kommer till kritan så handlar ledarskap om just det.

Lexicon är en långsiktig partner som erbjuder erfarna specialister och väl beprövad pedagogik. Som rådgivare och leverantör ger vi dig mod och engagemang att lyckas med din ledarutveckling.

Vi skapar bestående resultat

Vi på Lexicon tror att bestående resultat skapas i gränssnittet mellan ledare, medarbetare och organisationens värderingar. Det är först när alla har förståelse för varandras roller och delar ett gemensamt förhållningssätt som man åstadkommer bestående förändringar.

Vi påverkar beteenden

Vi ger er förutsättningarna för att påverka beteenden i rätt riktning. Ni får konkreta verktyg och enkla metoder som är direkt applicerbara på den egna verksamheten. Vi arbetar för att ledare och medarbetare ska hitta effektivare och mer framgångsrika sätt att nå sina och verksamhetens mål. Tillsammans med dig och dina medarbetare skapar vi motivation och förändring som syns och känns.

Arbetssätt

Lexicon arbetar med att utveckla chefer och ledare med utgångspunkt från individen, gruppen och verksamheten. Vi tror på att arbeta processinriktat för att skapa framgång och nå resultat över tid. Vårt angreppssätt är konsultativt och lösningsorienterat för att säkerställa att vi identifierar, utformar och levererar den bästa lösningen.