Om Kommunikation

Utbildningar, program och kompetenstjänster inom kommunikation

Ett av de största utbildningsområdena är Kommunikation, vilket faller sig helt naturligt då kommunikation ofta anges som ett problemområde hos företag och organisationer. Kommunikationsområdet är väldigt omfattande och i vårt utbud finns inspirerande seminarium, personlig coachning, övningsintensiva träningsdagar och kompletta årsprogram.

I våra utbildningar kan vi till exempel använda oss av videofilmning, rollspel, agerande från professionella skådespelare, praktiska övningar och teori kring beteendevetenskap, neurologi, grupp och kognitiv psykologi. Vi genomför och driver alltid våra utbildningar med våra ledord; mod, glädje och excellens.

Företagsanpassad utbildning inom allt från presentationsteknik till mejlkommunikation

Vi erbjuder såväl öppna som företagsanpassade utbildningar inom presentationsteknik, retorik, train the trainer, ledarskapskommunikation, feedback, praktisk pedagogik, kundbemötande, coachande ledarskap, effektiva möten, att leda kreativa workshops, mailkonversation med mera.

Strategisk kommunikation och varumärkesbyggande

Inom Lexicon finns även en specialistenhet som utformar anpassade kommunikationsprogram för specifika målgrupper och verksamheter, ofta som en strategisk plan, som utarbetas i tätt samarbete med organisationers ledningsgrupper. Specialistenheten kan också ge stöd för coachning kring personligt varumärkesbygge.

DISC

Vi använder DISC, även kallad DISK. Din beteendestil beskrivs i fyra olika färger och hjälper dig att bättre förstå hur väl du passar i en viss typ av arbetsmiljö och med vissa typer av  arbetsuppgifter.