IT-effektivitet

Merparten av oss använder datorn som primärt arbetsredskap.

Därför är det viktigt att säkerställa IT-stödet är anpassat för verksamhetens mål och behov samt att medarbetarna arbetar effektivt i de applikationer som används.

Personlig effektivitet handlar dels om att skaffa rätt verktyg och metoder för att prioritera sina uppgifter, men det kräver också att man arbetar på rätt sätt i IT-programmen och nyttjar potentialen. Ett felaktigt användande kan medföra en stor dold kostnadspost.

Nedan nämns några exempel på IT-verktyg som vid rätt användande kan spara åtskilliga timmar och kronor: 

 • E-post upplevs av de flesta som en av våra största tidstjuvar- och för många är det ett av de viktigaste arbetsverktygen. Det går att spara flera timmar per vecka och person genom att skapa en bättre e-poststruktur och sätta upp riktlinjer för hur man ska arbeta, samt använda alternativa kommunikationskanaler.
  Läs mer om våra utbildningar inom Outlook.

 • För Excelanvändare finns det åtskilliga smarta tips och funktioner som kan effektivisera och automatisera manuellt återkommande rutiner - det gäller bara att känna till knepen. Många är självlärda och lägger ner mycket tid på kalkyler - tid som skulle kunna nyttjas till andra arbetsuppgifter.
  Läs mer om våra utbildningar inom Excel.

 • OneNote är ett förträffligt verktyg för att organisera och hantera information för eget bruk och i samarbete med andra. Det är enkelt att komma igång med och kan effektivisera både ditt eget arbete och ditt team.
  Läs mer om våra schemalagda klassrumsutbildningar i OneNote.
  Läs mer om våra webbinarier Kom igång med OneNote och OneNote på djupet.

 • Office 365 är en plattform som optimerar samarbete och kommunikation. Tjänsten innehåller ett stort antal verktyg som kan effektivisera din organisation och främja ett flexibelt arbetssätt - men få nyttjar potentialen. Anledningen är att kompetens saknas och det finns inga riktlinjer för hur man ska arbeta.
  Läs mer om hur vi kan hjälpa er att bli effektiva med Office 365.

Kartlägga befintlig IT-nivå och mäta effektivitetsförbättring efter utbildning 

Lexicon kan hjälpa till med kartläggning av ert befintliga arbetssätt och IT-kunskaper för att identifiera problemområden, kunskapsgap etc.

Läs mer här om kompetenskartläggning.

Efter en kompetensinsats genomför vi effektmätningar för att säkerställa resultatet och ge en bild av tids- och kostnadsbesparingen. Läs mer här om effektmätning.

Hör av er till oss om ni vill veta mer om hur vi kan stödja er på vägen mot ett mer effektivt IT-användande.