IPMA-certifiering

Kvalitetssäkrad projektledarkompetens inom utbildning

Lexicon Projekt erbjuder följande IPMA-registrerade projektutbildningar med internationell status:

Praktisk projektledning, Att planera
Praktisk projektledning, Att leda
 

IPMA-registrering i korthet

En IPMA Registrerad utbildning är kartlagd vad gäller längd, innehåll, utbildningsmetod och den effekt utbildningen förväntas ge på deltagarens kompetensnivå. Kartläggningen är därefter verifierad av Svenskt Projektforum. En IPMA Registrering kan ses som en varudeklaration granskad av en oberoende part. Ett av de främsta målen med IPMA Registrering är att göra det enklare för företag och individer att välja rätt utbildning.


Vässa ditt CV med en internationell certifiering!

Projektledning och projektledarskap kräver många olika kunskaper och förmågor. Somligt kan du lära dig på en projektledarkurs, annat har du med dig i din personlighet som du kan öka insikten om genom reflektion och dialog med kurskamrater eller kollegor.

Efter en utbildning i projektledning kan du certifiera din projektledarkompetens enligt IPMA. Certifieringen kan du göra på fyra olika nivåer beroende på hur lång erfarenhet du har av projektledning. Certifieringen innebär att du gör en självutvärdering som granskas av assessorer med fokus på din teoretiska kunskap, din praktiska erfarenhet och ditt beteende som ledare.

Med ett certifikat från IPMA får du som projektledare ett internationellt erkänt verifikat på din kompetens, ett vidgat nätverk och ett försprång på arbetsmarknaden. Dessutom får du tillfälle att reflektera över dina kunskaper och erfarenheter med återkoppling från assessorerna som kan vägleda dig i din framtida vidareutveckling inom yrket och karriären.

Vill du komplettera din utbildning med en projektledarcertifiering kan du läsa mer om IPMA Certifiering på www.projektforum.se/certifiering där du också kan anmäla dig till någon av de planerade certifieringsomgångarna. Om alla på en projektledarkurs vill certifiera sig kan det samordnas så att en certifieringsomgång påbörjas i anslutning till kursen.

Har du frågor om IPMA Certifiering och vilken nivå som kan vara relevant för dig kan du kontakta utbildningsledaren eller Svenskt Projektforum som ansvarar för certifiering i Sverige.