Kommunikativ framgång

Förädla din kommunikationsstil och ditt budskap

Vill du få din röst hörd och lära dig att påverka personer effektivare och positivare? Det finns flera metoder för att övertyga andra i diskussioner, men för att kunna skapa vinnande möten bör alla deltagare känna sig som vinnare efteråt.

Det är dock en svår utmaning att veta exakt hur andra uppfattar sin egen framtoning och kommunikation när man presenterar något. En duktig kommunikatör måste behärska två viktiga kommunikationsparametrar för att nå framgång. Först och främst ska det vara möjligt att presentera sitt budskap på ett intressant och personligt sätt. För det andra måste det vara möjligt att identifiera att mottagaren verkligen förstår budskapet. Kommunikativ framgång handlar om att förstå både sin egen och mottagarens kommunikationsstil för att därefter kunna anpassa sitt budskap till individen eller gruppen. Utbildningen består av en förberedande uppgift i form av en DISC-analys, med syfte att du som deltagare ska hitta och förstå din egen kommunikationsstil. Den är nyckeln som avgör hur du uppfattas i mötet med din egen och andra människors kommunikationsstil. Under denna kurs använder vi exempelvis metoder som upplevelsebaserad träning i fyra steg: Mötas, Skapa kontakt, Kommunicera samt Påverka effektivt och positivt.

Se datum för våra öppna kurser eller kontakta oss för anpassad utbildning just för er organisation.