Svåra samtal

Rätt bemötande, retorik och konflikthantering i möten med andra

Svåra samtal i arbete och andra situationer är sällan något de flesta ser fram emot. Att undvika eller dra ut på samtalet hjälper dock ingen och leder tyvärr bara till fler och djupare konflikter.

Men ett svårt samtal ska inte nödvändigtvis innebära ett negativt resultat. Med rätt bemötande, retorik och konflikthantering och förhandling kan det i istället bli till ett samtal som lättar på tryck och fokuserar mer på konstruktiva lösningar, för alla parter. Ett svårt samtal kan vara allt ifrån att behöva säga upp en person till att ta upp ett misstänkt missbruk, exempelvis alkoholproblem eller andra droger. Men det kan också handla om konflikter eller att behöva lyfta en person som underpresterar eller ska få en ny roll i en organisation, och få den att förstå vad som nu krävs.  Det är du som chef, ledare eller initiativtagare till det svåra samtalet som bär ansvaret för att mötet sker strukturerat och professionellt. Utbildningen varvar teori och praktik i svåra samtal och konflikthantering. Ett av verktygen i kursen är att vi använder skådespelare som motpart i det svåra samtalet och har autentiska situationer hämtade från företagets vardag som case i träningen. Vi utgår delvis från deltagarnas egna erfarenheter och bygger mycket på personlig feedback, för bästa resultat. Här är struktur och förberedelse nyckeln till framgång men vi låter också deltagaren prova sina färdigheter när motparten signalerar tecken som ledsamhet, aggression eller är helt oförstående inför situationen.

Kontakta oss om anpassad utbildning just för er organisation.