Om Projekt

Projektledarens mål är att driva projektet och projektets främsta mål är att leverera

Projekt ska aldrig heller kosta mer tid eller pengar än beräknat. För att projektarbete ska nå sin önskade framgång måste beställare, metoder, ledning och sambandsfunktioner fungera tillsammans.

Den enskilt största orsaken till misslyckade projekt är bristande kommunikation. Projektledaren saknar helt enkelt rätt kunskaper för att skapa samsyn om projektets innehåll och syfte. Det är också viktigt att skilja på projekt och upp­drag. Ett projekt som genomförs enligt projektets rätta arbetsform kännetecknas bland annat av att nödvändiga attribut avgränsas specifikt för syftet, exempelvis tidsaspekter, organisationskrav, kompetensbehov, projekt­ledarresurser och leveransmål.

Lexicon arbetar med verklighetsbaserade utbildningar och seminarier, dels standardiserade men också anpassade efter specifika behov. Vi erbjuder även mentorskap för projektledare, kvalitetssäkringar, riskanalyser, projektutvärderingar och framtagning av projektmodeller.