Personlig effektivitet

Uppgradera mejlkommunikation, möten och information i din arbetsvardag

I dag krävs alltmer ett självständigt personligt ledarskap hos alla, oavsett om man är chef eller har annan befattning. Att gapa efter mycket, men missa hela stycket. Tyvärr är det en metafor som blir allt vanligare i många arbetssituationer.

Mejlkommunikation, möten och information blir snarare ett sinkande hinder än ett bidragande hjälpmedel. Tid för effektiviserade planering och reflektion är en bristvara. Känner du igen dig? Då är detta utbildningen för dig.

Bättre vardagsstruktur ger ökad effektivitet

Personlig effektivitet behöver inte handla om att kapa uppgifter, det kan räcka att strukturera sin arbetsdag bättre. Effektivitet kan formuleras på olika sätt, men samtidigt hittas i alla situationer och tillfällen. Vår struktur bygger på tre typer av effektivitet: Personlig, Möte och IT. Dessa tre fyller sina olika syften. En del företag måste fokusera på alla, medan en del organisationer endast har nytta av vissa effektivitetsaspekter. Kursen låter dig uppgradera dina arbetsvanor och ger dig verktyg för att bättre kunna balansera och möta de krav och möjligheter du ställs inför vardagligt.

Identifiera dina tidstjuvar

Den personliga effektiviteten syftar till att kunna identifiera sina tidstjuvar och ta fram en personlig handlingsplan, eftersom vi alla har olika styrkor och svagheter inom olika effektivitetsområden. Det är särskilt viktigt att förstå i sin vardag samt egna krav och utmaningar. Att lära sig vad är som egentligen är bråttom och vad som i verkligheten är viktigt kommer att skapa en ny värld med mindre stress: kör inte för fort - och få ännu mer gjort.

Se datum för våra öppna kurser eller kontakta oss för anpassad utbildning just för er organisation.