Effektivitet

Maximera nyttan och minimera stressen på samma gång

En av vår tids största framgångsfaktorer och mål på våra arbetsplatser är att skapa förutsättningarna för en effektiv vardag för varje medarbetare.

Detta ska också förpackas så att det motverkar vår tids största folksjukdom: stress Vad är du effektivitet? Det finns olika definitioner på vad ordet betyder och men om man ska gå på vad det står i våra ordlistor så är betydelsen, måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning.

När vi utifrån ett utbildningsperspektiv tittar på effektivitet så delar vi in detta område i tre delar.

• Personlig Effektivitet
• Effektiva Möten
• IT-effektivitet

Klicka här för att se våra utbildningar inom Effektivitet.


En annan utmaning kring detta område är varje persons situation, kompetens och erfarenhet är unik. Sällan så har person A och B samma behov fast man har liknande eller samma roller på en arbetsplats, men man besitter olika förutsättningar, bakgrund samt hur stresstålig man är vilket gör att varje persons situation är unik.

Strukturen för lärandet på dessa utbildningar är att man gemensamt lär sig strukturer, modeller, matriser mm för att åskådliggöra dom möjligheter som finns för att skapa dom bästa förutsättningarna för en effektiv vardag utan stress. Deltagarna på dessa program får sedan skapa sina handlingsplaner utifrån deras utmaningar och styrkor för att skapa nya arbetssätt för just deras roll och nuläge. För att detta ska vara möjligt har vi ett flertal tester och förstudier att erbjuda för att hjälpa både organisationer och personer att identifiera sina behov.