SOL i Projekt

SituationsOrienterat Lärande

En praktisk metod som bygger på verklighetsförankrade utvecklingsdiskussioner och kan involvera allt från några få till tusentals deltagare.

Metoden är användbar för en mängd olika syften och kan anpassas för varje organisation och för varje unikt behov. Effektiviteten gör att ett tydligt resultat uppnås på kort tid. Pedagogiken aktiverar deltagarna och främjar delaktighet för alla. Metoden har utvecklats sedan början av 90-talet och över 100 000 personer har deltagit i flera hundratals projekt.

Tre SOL-exempel i Projekt

Identifiera problem i projekt

Vi identifierar de problem som gör att projekten inte fungerar tillfredsställande samtidigt som vi skapar samsyn kring hur vi ska effektivisera projekten.

Kvalitetssäkring av projekt

Vi lägger en gemensam grund hos alla projekt­deltagare för hur projektet ska genomföras.

Kommunikation i projekt

Den enskilt största anledningen till misslyckade projekt är bristande kommunikation. Med SOL™ som verktyg skapar vi ramarna för kommunikationen mellan beställare, projektledare och  övriga projekt­medarbetare.

Läs mer om SOL här.