Effektiva möten

Mötesdisciplin, mötestruktur och möteseffekt

Får ni ut full effekt av era möten, eller går ni ibland ut ur rummet utan klara beslut och gemensam förståelse? Är alla delaktiga till max, eller sitter en del tysta med tankarna på annat?

I dagens utmanande affärsklimat ligger en av dom viktigaste framgångsfaktorerna i att kunna nå vinnande resultat de tider då vi träffas på olika möten och tar viktiga beslut. Förutom att vi mötesdisciplin och struktur - och att mötesledaren tar mötet i rätt riktning - så ligger även ett lika stort ansvar på varje enskild mötesdeltagare för att förstå sin egen roll på mötet. Varje person bör ställa sig frågan vid inbjudan, vad kan jag tillföra till detta mötesklimat? Under utbildningen går vi igenom olika typen av möten, t.ex. informationsmöten, diskussionsmöten, beslutsmöten och kreativa möten. Vi går igenom grundläggande principer för möteseffektivitet, planering av upplägg och förberedelse för maximalt deltagande av alla deltagare. Förutom kunskaper om mötesstruktur och mötesverktyg så får deltagaren insikt om hur man genomför respektive träff på bästa sätt och hittar fler kreativa former och platser för att fatta givande beslut. För inte blir det väl bäst kreativitet om varje arbetsmöte alltid genomförs på samma vanliga sätt? Och i företagets egna konferensrum, i normal och traditionell styrelsesittning? Kursen ger er en uppfinningsrik mötesinjektion och inblick i olika mötesmöjligheter, med resultatet i fokus.

Se datum för våra öppna kurser eller kontakta oss för anpassad utbildning just för er organisation.