Utbildningsmoduler

Våra utbildningsmoduler kan användas som delar i våra ledarskapsprogram eller som utvalda inspirerande föreläsningar

Nertill presenteras några exempel.

Feedback

Genom att arbeta med konstruktiv kritik och uppföljning skapar man förutsättningar som leder till ökad motivation och prestation.

Konflikthantering

Genom att förstå de bakomliggande faktorerna kring konflikter och lära dig några effektiva verktyg för att hantera konflikter skapar man möjlighet till ett bättre arbetsklimat med nöjdare medarbetare.

Det personliga ledarskapet

Vilken ledare är du? Självkännedom är grunden till förändring! Vi använder olika analyser för att öka självinsikten och utvecklingspotentialen.

Balanserat ledarskap

Skapa långsiktigt och framgångsrikt ledarskap. Ett sunt förhållningssätt som leder till positiv energi, arbetsglädje och balans i livet.

Rätt mental inställning

Alla i företaget ska förstå det personliga ansvaret för att skapa en motiverande och vänlig miljö.

Medarbetarskap

För att kunna leva upp till kraven som ställs behövs insikt, kunskap och träning för att tydliggöra det egna ansvaret som medarbetare och kollega.

Leda förändringsarbete

Den som vill genomföra förändringar måste koncentrera sig mer än någonsin på personalens behov.

Svåra samtalet

Genom god kommunikation och rätt förhållningssätt kan du som ledare känna dig trygg i alla situationer som annars skulle upplevas bekymmersamma.