SOL i Ledarskap

SituationsOrienterat Lärande

En praktisk metod som bygger på verklighetsförankrade utvecklingsdiskussioner och kan involvera allt från några få till tusentals deltagare.

Metoden är användbar för en mängd olika syften och kan anpassas för varje organisation och för varje unikt behov. Effektiviteten gör att ett tydligt resultat uppnås på kort tid. Pedagogiken aktiverar deltagarna och främjar delaktighet för alla. Metoden har utvecklats sedan början av 90-talet och över 100 000 personer har deltagit i flera hundratals projekt.

Tre SOL-exempel i Ledarskap

Så blir vi bättre ledare

Förankra värderingar kring ledarskap och medarbetarskap hos ledare och medarbetare.

Utveckla ledningsgruppen

Skapa samsyn kring ledningsgruppens arbetssätt samt främja en ännu mer öppen och konstruktiv dialog.

Samsyn kring utveckling av verksamheten

Vi bryter ner de övergripande målen i er organisation och skapar samsyn kring hur ni ska samverka för att nå dessa.

Läs mer om SOL här.

MiniSOL i Ledarskap

  • Kultur, värderingar och vision
  • Förankra förändringar
  • Förankra värderingar
  • Förhållande till medarbetarna
  • Hälsa och ledarskap
  • Kompetensutveckling
  • Ledarrollen

Läs mer om MiniSOL här.