Tjänster i Projekt

Lexicon Projekt erbjuder professionella projektkonsulter som kan utföra anpassade tjänster inom projekt, exempelvis kvalitetssäkringar, riskanalyser coachning samt stöd vid framtagning och utveckling av projektmodeller.

Kvalitetssäkring av projekt

Kvalitetssäkring av projekt, även känt som projektgranskning, innebär att en oberoende part utan tidigare bestämd roll i projekten analyserar och tar tempen på ett projekt, i syfte att stärka möjligheterna att lyckas nå projektets mål: att leverera. Att kritisera projektledaren för eventuella fel är aldrig varken intressant eller målsättningen, det som är gjort kan vi ändå inte förändra, utan analysens syfte är i stället om att ge konstruktiva och professionella råd för hur projektledaren bör agera för ro sitt projekt i hamn. Resultatet av en kvalitetssäkring inom ett projekt består en rapport med specifikt framtagna förslag på åtgärder för projektledaren. Var tredje till var sjätte månad bör ett projekt kvalitetssäkras för att säkerställa att projektets mål uppnås i enlighet med uppsatta resurser och tidsramar.

Riskanalys inom projekt

I varje projekt skall alltid riskanalyser utföras. Detta för att säkerställa att önskade målsättningar uppfylls i tid och utifrån planerade resurser. Första riskanalysen sker i den planerande fasen och därefter sker riskanalyser regelbundet under den genomförande fasen. Syftet med riskanalys är att bedöma vilka risker som kan inträffa och som kan påverka projektet negativt. Den första riskanalysen, i planerande fas, sker under ungefär en dag och för de återkommande riskanalyserna bör normalt beräknas en halvdag. Att inte arbeta med riskanalys är att blunda för verkligheten hoppas på det bästa, vilken alltför ofta leder till att faror som hade kunnat undvikas inträffar i alla fall. Nästan att projekt utan riskanalyser råkar ut för onödiga riskers negativa effekter. Det behöver inte alltid vara den största och mest uppenbarafaran i ett projekt som ställer till det, utan många gånger kan en eller få mindre svåridentifierade risker räcka för att orsaka stora skador.

Mentorskap och coachning inom projekt

Att vara projektledare kan många gånger vara ett ensam ensamt arbete, som ofta upplevs vara ett ansvarsfullt uppdrag med såväl mycket ansvar som lite hjälp från andra. En mentor, eller coach, kan vara ett värdefullt som kan stötta och ge råd. Mentorn ska vara en erfaren projektledare, men behöver inte nödvändigtvis vara branschspecialist inom det aktuella området. Det är projektets processer och struktur som är det viktiga. Varje mentorskapsuppdrag anpassas till aktuellt projekt. Det kan handla om ett fåtal möten på ett par timmar styck eller löpande heldagsmöten en gång per månad under hela projektet, det avgörs mellan projektledaren och mentorn utifrån aktuella behov och projektets natur.

Framtagning och utveckling av projektmodell

Många organisationer vill ha sin egen projektmodell, vilket ofta är en mycket god idé. Då underlätta det om en erfaren projektledare kan stötta och ge råd, eller kanske till och med leda det aktuella projektarbetet. När det gäller att ta fram en projektmodell finns ett stående generellt råd: gör den så enkel som möjligt, för då används den. En komplicerad och komplex projektmodell ger sällan någon ytterligare effekt, men skapar irritation och gör ofta att många försöker ta genvägar. Då är såväl projektet som alla inblandade ute på fel spår.