Verktyg och pedagogiska modeller

Metoder för att lyfta ledarskapsutbildning och ledarskapsprogram

Väl beprövade sätt och arbetsmetoder för att kvalitetssäkra kompetensen hos utbildningsdelatagarna.

Pusslet

Pusslet är en personlig beteendeprofilsanalys. Som ger deltagarna insikter om deras ledarstil och kännedom om sig själva. Vilka områden du behöver utveckla. Du får en rapport på ditt grundbeteende som du är när du inte behöver göra dig till. Du får också en beskrivning av ditt anpassade beteende, som avspeglar dig i din yrkesroll där du måste uppfylla en del förväntningar i ditt beteende.

Moroten

Moroten mäter styrkan hos sju bakomliggande drivkrafter för beteendet. Syftet med analysen är att se vad som motiverar dig så att du kan samverka effektivare med andra människor. Skillnader i attityder och värderingar kan skapa stress och konflikter. Här finns möjlighet att utveckla din förmåga till samförstånd med dina medarbetare.

IPU Profilanalys

En personlig beteendeprofilsanalys. Som ger deltagarna insikter om deras ledarstil och kännedom om sig själva. Vilka områden du behöver utveckla. Du får en rapport på ditt grundbeteende som du är när du inte behöver göra dig till. Du får också en beskrivning av ditt anpassade beteende, som avspeglar dig i din yrkesroll där du måste uppfylla en del förväntningar i ditt beteende.

IPU Drivkraftsanalys

Moroten mäter styrkan hos sju bakomliggande drivkrafter för beteendet. Syftet med analysen är att se vad som motiverar dig så att du kan samverka effektivare med andra människor. Skillnader i attityder och värderingar kan skapa stress och konflikter. Här finns möjlighet att utveckla din förmåga till samförstånd med dina medarbetare.

Myer Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI är en individuell kartläggning av vad du föredrar i olika situationer - både i arbetet och privat. Materialet bidrar till att öka din självkännedom, så att du har lättare att förstå varför du och andra ibland ser saker på olika sätt. I grupper som arbetar tillsammans är detta ett utmärkt hjälpmedel att på ett konstruktivt sätt lära sig om och hantera varandras olikheter.

Situationsanpassat ledarskap

Vi går igenom modellen som forskats fram av Hersey och Blanchard samt plockar detta till en praktisk nivå. Hur skall jag tillämpa de olika faserna, hur ställer jag frågor, delegerar och följer upp på ett konkret sätt.

Utvecklande ledarskap

Vi går igenom modellen som forskats fram av Bass och Burns samt Försvarshögsskolan och kopplar det till vårt eget ledarskap. Hur skall jag tillämpa de olika stilarna? Vi kopplar det till Försvarshögsskolans 360º-analys och ser vilka beteenden som behöver förändras eller göras mer av.

Bumerangen

Bumerangen är en 360º-analys (GAP-analys) och ett effektivt verktyg för feedback. Analysen används som underlag för personlig utveckling, planering och coachning. Bumerangen finns inom områdena ledarskap, affärsmannaskap, säljledare och projektledare. Analysen ger ett bra diskussionsunderlag som även förbättrar kommunikationen och främjar samarbetet i en arbetsgrupp.

Termometern

Termometern tar tempen på företagsklimatet och ett bra arbetsklimat och nöjda kunder är förutsättningar för framgång både ur lönsamhets- och hälsosynpunkt. Termometern är en analys som används för att mäta det interna klimatet på företaget och det externa klimatet hos kunderna. Att regelbundet genomföra en klimatanalys är också ett bra sätt att utvärdera effekter av olika förbättrings- och utbildningsinsatser. Termometern finns som klimatanalys kommunikationsanalys och nöjd kundanalys.

Prestationsorienterat Ledarskap (POL)

PoL är en arbetsform som börjar hos chefer och som sedan genomsyrar hela organisationen. Synonymt med arbetsformen är radikala prestationshöjningar och därmed effektivitetsvinster. Utöver vinster i ökad effektivitet och ekonomi, upplever organisationen också en reducerad arbetsbelastning och ökad arbetsglädje. Vilket resulterar i minskad sjukskrivning och annan arbetsrelaterad ohälsa.