Coaching med DISC

Utveckla dig själv och din karriär med hjälp av coaching och personlig DISC-analys!

Coaching är en metod där man arbetar individuellt med personer för att hjälpa dem att uppnå resultat och upprätthålla ett beteende som förändrar deras liv och karriär.

Coaching är att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att hjälpa personen att lära sig själv. Du har de flesta svaren inom dig och vi hjälper dig att hitta dem, oavsett din roll eller arbetsuppgifter.

DISC, även kallad DISK, är en beteendestilanalys som du gör via din egen dator. DISC ger dig insikter om hur du agerar och på vad du reagerar i olika situationer. Med en DISC-analys har du lättare att förstå dig själv och andra.

Våra coacher är certifierade enlig ICF, International Coach Federation, som är det världsledande globala branschorganet för coacher. Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning och kompetensutvecklar sig kontinuerligt.

ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.

Med coaching får du

  • Ökad självinsikt
  • Mod att våga omsätta ord till handling
  • Ett lösningsorienterat tankesätt

Omfattning 

  • 6 x 1 timme coaching
  • DISC-genomgång

Tider väljer du tillsammans med din coach och mötena genomförs i Lexicons lokaler eller per telefon.

Frågor och bokning

Kontakta Lexicon nära dig.

Referenser

“Coachingen har hjälpt mig att anta nya utmaningar och att identifiera nya styrkor i mitt ledarskap.”
CECILIA NORDSTRÖM, VD, Tällberg Foundation

“Coaching har gett mig fantastiska verktyg som min insikt om att våga vara tydligare, starkare och tryggare som ledare.”
ANDERS ÖBERG, Franchisetagare Kista och Vällingby, Svensk Fastighetsförmedling