SOL i Försäljning

SituationsOrienterat Lärande

En praktisk metod som bygger på verklighetsförankrade utvecklingsdiskussioner och kan involvera allt från några få till tusentals deltagare.

Metoden är användbar för en mängd olika syften och kan anpassas för varje organisation och för varje unikt behov. Effektiviteten gör att ett tydligt resultat uppnås på kort tid. Pedagogiken aktiverar deltagarna och främjar delaktighet för alla. Metoden har utvecklats sedan början av 90-talet och över 100 000 personer har deltagit i flera hundratals projekt.

Tre SOL-exempel i Försäljning

Så ökar vi försäljningen

Genom att förankra mål och arbetssätt i hela säljorganisationen ökar vi aktivitetsnivån och säljarnas försäljningsvolym.

Alla kan bidra till försäljningen

Skapa insikt om hur alla medarbetare kan bidra till att öka försäljningen genom att alltid möta kunden på rätt sätt – i alla relationer med er organisation.

Rekrytering av nya säljare

Med SOL™ genomför vi urvalsseminarier där upp till 40 säljare per dag erbjuds chansen att visa sin säljtalang för er. De bästa väljs sedan ut till slutintervjuer och tester.

Läs mer om SOL här.

MiniSOL i Försäljning

  • Affärsmannaskapet
  • Kundrelationer
  • Kundservice
  • Säljgruppen
  • Säljstruktur och Ledning
  • Säljteknik och Avslut

Läs mer om MiniSOL här.