Öppna kurser

SketchUp Pro Grundkurs

Efter genomförd utbildning skall eleven kunna skapa enkla 3D-visualiseringar i SketchUp Pro samt ha en god förståelse för de olika funktionerna i programmet.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Windows

Utbildningsinnehåll

Introduktion​

 • Gränssnitt
 • Genomgång Användargränssnitt

Skapa Mallfiler

 • Skapa egna mallfiler
 • Ändra inställningar i mallfiler

Grundläggande 2D-funktioner

 • Rita enkla 2D-former
 • Redigera linjer
 • Magnetfunktioner som stöd vid ritande
 • Funktioner för Skala och Modifiering 

Grundläggande 3D-funktioner

 • 3D modellera med verktyget Line
 • Skapa enkla 3D-objekt

Modifieringsverktyg

 • Metoder för att markera linjer, ytor och modeller
 • Scale & Tape Measure
 • Anpassa axlar efter modell
 • Matriskopiering Linjär & Polär

Rita med 3D

 • Modellera hus i 3D med hjälp av Push/Pull
 • Titta på solider och sektioner

Komponenter

 • Skapa och modifiera egna komponenter

Material

 • Genomgång av olika material samt redigeringsmöjligheter

Visualisering

 • Photo Match - Matcha ett foto med modell